Csapatstílus

Power Source Team

Áramforrás csapat

Liyuan annual meeting style

Liyuan éves találkozó stílusa

Liyuan team annual meeting style

Liyuan csapat éves ülésének stílusa

Group photo of Liyuan team

Csoportkép a Liyuan csapatról

Group photo of Liyuan team2

Csoportkép a Liyuan csapatról

Liyuan Team Fire Drill

Liyuan Team tűzoltógyakorlat

Liyuan team style

Liyuan csapatstílus

Liyuan Fire Drill

Liyuan tűzoltó gyakorlat